Ny diet spar både pengar och miljö

Ny diet spar både pengar och miljö

Ny diet spar både pengar och miljö

Användningen av soja i djurfoder är ifrågasatt av både etiska- och miljömässiga skäl. Forskare på Lövsta söker nu efter alternativa proteinkällor som kan produceras på den egna gården. På så sätt skulle bönderna slippa både sojaberoendet och minska transporterna till gården.

[Läs artikeln]

Antibiotika – boten och hoten

Redaktör för boken Antibiotika - boten och hoten som utkom 2014.

Antibiotika har botat miljontals människor från infektioner som tidigare varit dödliga. Från det att penicillin började användas för 70 år sedan, har vi tagit tillgången till antibiotika för given. I dag har dock allt fler bakterier utvecklat motståndskraft mot antibiotika, så kallad antibiotikaresistens och den främsta orsaken är överanvändning av antibiotika, både för människor och djur. Antibiotikaresistens riskerar bli ett globalt hot mot folkhälsan. Hur ska vi kunna hantera den uppkomna situationen?

Länk till boken

Som man ropar i skogen – vägval som berör oss alla

Redaktör för boken Som man ropar i skogen - vägval som berör oss alla som utkom 2013.

Skogen ska räcka till mycket - virkesproduktion, råvara till pappersindustrin, energiproduktion, kolsänka, bas för biobaserade drivmedel och inte minst en oas för friluftsliv och rekreation. Hur ska den svenska skogen bäst användas nu och i framtiden. beroende på vem du frågar så kommer svaret att variera.

 

Länk till boken